Cửa cuốn Alludoor

Mẫu Cửa cuốn Alludoor KDT – CCAL03

Thương hiệu     Alludoor Xuất xứ     Việt Nam Công nghệ sản xuất     Úc Chất liệu     Hợp kim nhôm Đặc điểm     Hai chân hai vít Gia công tại Việt Nam.

Mẫu Cửa cuốn Alludoor KDT – CCAL02

Thương hiệu     Alludoor Xuất xứ     Việt Nam Công nghệ sản xuất     Úc Chất liệu     Hợp kim nhôm Đặc điểm     Bốn chân hai vít

Mẫu Cửa cuốn Alludoor KDT – CCAL01

Thương hiệu     Alludoor Xuất xứ     Việt Nam Công nghệ sản xuất     Úc Chất liệu     Hợp kim nhôm Đặc điểm     Hai chân hai vít Gia công tại Việt Nam.

Mẫu Cửa cuốn Alludoor – CCAL03

Thương hiệu     Alludoor Xuất xứ     Đức Công nghệ sản xuất     Đức Chất liệu     Hợp kim nhôm

Mẫu Cửa cuốn Alludoor – CCAL02

Thương hiệu     Alludoor Xuất xứ     Đức Công nghệ sản xuất     Đức Chất liệu     Nhôm Đặc điểm     Nhôm 2 lớp

Mẫu Cửa cuốn Alludoor – CCAL01

Thương hiệu     Alludoor Xuất xứ     Đức Công nghệ sản xuất     Đức Chất liệu     Nhôm Đặc điểm     2 lớp