Cửa cuốn Mitadoor

Cửa cuốn Mitadoor OT70 – CCMD04

Thương hiệu     Mitadoor Xuất xứ     Đức Công nghệ sản xuất     Đài Loan Chất liệu     Nhôm Đặc điểm     Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 Màu ghi sần Kích thước     6m x 6m

Cửa cuốn Mitadoor CT5121 – CCMD03

Thương hiệu     Mitadoor Xuất xứ     Đức Công nghệ sản xuất     Đài Loan Chất liệu     Nhôm Đặc điểm     Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 Màu ghi sần Kích thước     6m x 6m

Cửa cuốn Mitadoor LG71 – CCMD02

Thương hiệu     Mitadoor Xuất xứ     Đức Công nghệ sản xuất     Đài Loan Chất liệu     • Nhôm Đặc điểm     Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 Màu ghi cát Kích thước     7m x 6m

Cửa cuốn Mitadoor DB5260 – CCMD01

Thương hiệu     Mitadoor Xuất xứ     Đức Công nghệ sản xuất     Đài Loan Chất liệu     • Nhôm Đặc điểm     Thân cửa bằng hợp kim nhôm 6063 Màu ghi cát Kích thước     7m x 6m