Cửa cuốn Safety

Mẫu Cửa cuốn khe thoáng Safety Door MS.5023.10.0

Thương hiệu     Safety Xuất xứ     Việt Nam Công nghệ sản xuất     Đức Chất liệu     Nhôm Thông tin thêm về Cửa cuốn khe thoáng Safety Door 5023 Trọng lượng nan: 12,5kg/m2 Chiều rộng nan: 14mm Chiều cao nan: 44mm Diện tích cửa tối đa 39m2 (rộng 6,5m x cao 6m)

Mẫu Cửa cuốn khe thoáng Safety Door MS.661.10.5

Thương hiệu     Safety Xuất xứ     Việt Nam Công nghệ sản xuất     Đức Chất liệu     Nhôm Thông tin thêm về Cửa cuốn khe thoáng Safety Door 5023 Trọng lượng nan: 12,5kg/m2 Chiều rộng nan: 14mm Chiều cao nan: 44mm Diện tích cửa tối đa 39m2 (rộng 6,5m x cao 6m)

Cửa cuốn khe thoáng Safety Door MS.662.12.5

Thương hiệu     Safety Xuất xứ     Việt Nam Công nghệ sản xuất     Đức Chất liệu     Nhôm